Agenda

Voor jongeren die een extra zetje nodig hebben of ingeschreven staan in het doelgroepregister bieden wij bijzondere trajecten. Op basis van afspraken met UWV, gemeenten, middelbare scholen en ROC's worden jongeren geselecteerd voor Briljant Traject.

Aanmelden