Briljant Traject

Voor jongeren die een extra zetje nodig hebben of ingeschreven staan in het doelgroepregister bieden wij bijzondere trajecten. Op basis van afspraken met UWV, gemeenten, middelbare scholen en ROC’s worden jongeren geselecteerd voor Briljant Traject.
In Briljant Traject staat de leerling centraal, met aandacht, praktische workshops die gegeven worden door werkgevers uit de verschillende branches, excursies naar diverse bedrijven en snuffelstages maakt Briljant Personeelsdiensten ze enthousiast voor een opleiding of baan in de branche waar de interesse ligt. Gedurende het traject worden de leerling functiegerichte vaardigheden geleerd, wordt kennisgemaakt met verschillende branches en wordt de benodigde basisvakkennis bijgebracht. De lesmethode die gebruikt wordt in Briljant Traject houdt rekening met de verschillen tussen de jongeren in leeftijd, interesse, instapniveau en persoonlijke omstandigheden. De jongeren worden intensief begeleid.

UWV project: Extra dienstverlening begeleiding naar werk

Op dit moment is Briljant Personeelsdiensten één van de drie deelnemers in het UWV project: Extra dienstverlening begeleiding naar werk. Samen met FlexPay begeleiden wij een groep Wajongers bij het realiseren en behouden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt.