Onze missie

"Zowel de groep jonge werklozen met en zonder startkwalificatie een entree naar de arbeidsmarkt bieden als het tekort aan specifiek gekwalificeerde vakmedewerkers oplossen."

Hoe doen we dat?

Door het aanbieden van Briljant Detachering en Briljant Traject en het coördineren van het gehele proces: van opleiding tot begeleiding en van stage tot werk.

Werving en selectie, bemiddeling, detachering, begeleiding, training en coaching: Briljant Personeelsdiensten biedt al deze diensten als een geïntegreerd geheel aan. Dat geeft rust en zekerheid, zowel voor de jongere zelf als voor de werkgever.

Voor jongeren die een extra zetje nodig hebben of ingeschreven staan in het doelgroepregister bieden wij Briljant Traject. Op basis van afspraken met UWV, gemeenten, middelbare scholen en ROC's worden jongeren geselecteerd voor Briljant Traject.

Briljant
Briljant Personeelsdiensten is dé specialist op het gebied van bemiddelen en detacheren van jongeren. Met haar dienstverlening biedt Briljant Personeelsdiensten jongeren een entree naar de arbeidsmarkt en levert zo een bijdrage aan het oplossen van het tekort aan gekwalificeerde vakmensen.